Εταιρεία Βιολογικής
Έρευνας
E-journal Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση της Embiodiagnostics Διαβάστε την έκδοση
Η Εμβιοδιαγνωστική είναι μια σύγχρονη εταιρεία που αναπτύσσει και εφαρμόζει υπηρεσίες Προδιαθεσικής Γονιδιωματικής στην Ελλάδα και Διεθνώς. Επικεντρωνόμαστε κυρίως σε γενετικούς παράγοντες των οποίων η επίδραση υπόκειται σε διορθωτικές παρεμβάσεις όπως στην εξατομικευμένη διατροφή για την απώλεια βάρους, την μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών, διαβήτη και άλλων νοσημάτων.
Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GNOSIS (Genetic NutritiOn and SustaIned losS) εγγυάται μεγαλύτερη επιτυχία στην απώλεια βάρους και στη διατήρηση ή βελτίωση της υγείας.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Όραμά μας είναι η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού με την αξιοποίηση των πιο πρόσφατων επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών εξελίξεων πάνω σε θέματα γονιδιακών διαφορών και επιγενετικών τροποποιήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΜΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Η Εμβιοδιαγνωστική παρέχει εξατομικευμένες προσεγγίσεις βασισμένες σε στοχευμένη γενετική ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα