Εταιρεία Βιολογικής
Έρευνας
E-journal Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση της Embiodiagnostics Διαβάστε την έκδοση

Η εταιρεία 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Η Εμβιοδιαγνωστική είναι μια σύγχρονη εταιρεία που αναπτύσει και εφαρμόζει υπηρεσίες Προδιαθεσικής Γονιδιωματικής στην Ελλάδα και Διεθνώς. Επικεντρωνόμαστε κυρίως σε γενετικούς παράγοντες των οποίων η επίδραση υπόκειται σε διορθωτικές παρεμβάσεις όπως στην εξατομικευμένη διατροφή για την απώλεια βάρους, την μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών, διαβήτη και άλλων νοσημάτων. Συνεργαζόμαστε με κορυφαία ερευνητικά κέντρα και αξιοποιούμε τις τελευταίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των επαγγελματιών της υγείας αλλά και του γενικότερου πληθυσμού για βελτίωση ή διατήρηση της υγείας.
Φορτώνει...