Εταιρεία Βιολογικής
Έρευνας
E-journal Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση της Embiodiagnostics Διαβάστε την έκδοση

Είμαστε στη διάθεσή σας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Ηράκλειο Κρήτης:
Μελισσινών και Δαμβέργηδων 1
Κων/νου Παπαδάκη 4
Αθήνα:
Βορείου Ηπείρου 28

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τηλ +306938055379 και +302155300877
embiodiagnostics@gmail.com