Εταιρεία Βιολογικής
Έρευνας
E-journal Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση της Embiodiagnostics Διαβάστε την έκδοση

Εξειδικευμένος έλεγχος τροφίμων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Έλεγχος προσμίξεων με ανεπιθύμητα συστατικά ή γενετικά τροποποιημένα προϊόντα μέσω ανάλυσης DNA. Στο πεδίο των τροφίμων συνεργαζόμαστε με εταιρείες χημικών αναλύσεων όπως η HellasChem..