Εταιρεία Βιολογικής
Έρευνας
E-journal Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση της Embiodiagnostics Διαβάστε την έκδοση

Γίνετε μέλος

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μπορείτε να προβείτε σε άμεσο έλεγχο των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που αποστέλλετε.

Λαμβάνετε εκπτώσεις και προσφορές στα προγράμματα της εταιρείας.

Έχετε τη δυνατότητα να ενημερωνόσαστε για τις εξελίξεις στον τομέα και για τις ερευνητικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει η Εμβιοδιαγνωστική καθώς και να λάβετε μέρος σε αυτές τις μελέτες εάν επιθυμείτε να καταχωρείτε ασθενείς σε ειδικά σχεδιασμένες βάσεις δεδομένων.

Μπορείτε να βελτιώσετε το προϊόν που λαμβάνετε με τη συμμετοχή σας σε πιλοτικά προγράμματα διαμόρφωσης και ελέγχου νέων υπηρεσιών