Εταιρεία Βιολογικής
Έρευνας
E-journal Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση της Embiodiagnostics Διαβάστε την έκδοση

Επιστημονικός Σύμβουλος

Καθηγητής ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αριστείδης Ηλιόπουλος είναι Καθηγητής Βιολογίας και Γενετικής και
Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Στην Εμβιοδιαγνωστική συμμετέχει στον σχεδιασμό γενετικών εξετάσεων, στην
αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων γενετικών ελέγχων, και την
έγκριση απαντητικών εκθέσεων.