Εταιρεία Βιολογικής
Έρευνας
E-journal Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση της Embiodiagnostics Διαβάστε την έκδοση

Επιλέγω Εμβιοδιαγνωστική

εμβιοδιαγνωστική φιαλίδιο

Η Εμβιοδιαγνωστική παρέχει εξατομικευμένες προσεγγίσεις βασισμένες σε στοχευμένη γενετική ανάλυση. Η Εμβιοδιαγνωστική υπερέχει διότι διαθέτει τα ακόλουθα:

Ανταποκρίνεται στις πρακτικές ανάγκες των επαγγελματιών της υγείας. Εμείς, ως Εμβιοδιαγνωστική, εστιάζουμεσε γενετικούς παράγοντες (πολυμορφισμούς γονιδίων, επιγενετικές τροποποιήσεις, microRNAs) που έχουν όχι μόνο προγνωστικό αλλά και άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα. Δεσμευόμαστε από την επιθυμία μας να παρέχουμε πρακτικές λύσεις και γι’ αυτό πριν τη διοχέτευση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στην αγορά εφαρμόζουμε πιλοτικές μελέτες που περιλαμβάνουν ένα στενό κύκλο συνεργατών επαγγελματιών υγείας. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχουμε διεξοδικά την πρακτική εφαρμογή του προϊόντος και το τροποποιούμε εάν είναι απαραίτητο.

Εφαρμόζει σύγχρονες και αξιόπιστες τεχνικές. Συνεργαζόμαστε με κορυφαία ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, χρησιμοποιούμε υπερσύγχρονο εξοπλισμό, διαθέτουμε τεχνογνωσία αιχμής και ελέγχουμε συνεχώς την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας

Ακολουθεί τους αποδεκτούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κώδικες ηθικής και δεοντολογίας

Θεωρούμε ότι τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητα στοιχεία ώστε να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο που επιτρέπει την καινοτομία και την εξέλιξη